WAŻNE! Sąd odmówił ukarania klubu za organizacje imprezy! Jest szansa na powrót dyskotek!

Branża disco polo uziemiona bez możliwości organizowania kncertów oraz spotkań z fanami to jedna z wielu branż, która dotkliwie doświadcza obostrzeń oraz zakazów jakie wprowadził rząd z powodu pandemii koronawirusa.

Zakaz organizacji koncertów z udziałem publiczności mówiąc ogólnie trwa już niemal rok od początku wybuchu w Polsce pandemii. Tylko nielicznym zespołom udało się latem spotkać ze swoimi fanami podczas koncertów, które były możliwe dla ograniczonej publiczności.

Branża disco polo to również kluby w których poza sezonem plenerowym odbywa się mnóstwo koncertów.
Od wielu miesięcy kluby mają stanowczy zakaz organizacji dyskotek.
Tylko z czego mają żyć i opłacać postojowe dla swojego personelu właściciele zamkniętych lokali?!
Wielu z nich musiało zakończyć swoją działalność ogłaszając upadłość.

Istnieją również lokale, które próbowano otworzyć pomimo zakazów, które nie wiadomo do końca czy są w pełni legalne.
Jeden z klubów w nadmorskim mieście Sopot właściciele postanowili otworzyć i sprzeciwić się zakazom.
W lokalu błyskawicznie pojawiła się policja.

Z raportów policyjnych wynika iż w klubie bawiło się kilkadziesiąt osób, które nie zachowywały zaleceń sanitarnych.
W grudniu do sądu skierowano wniosek o ukaranie menadżerki klubu karą grzywny w wysokości 30.000zł.

Są jednak odmówił wszczęcia postępowania wobec menadżerki klubu informując iż czyn nie wypełnia znamion wykroczenia.

W treści pisma sądowego mowa jest o tym, że zgodnie z konstytucją tego typu ograniczenie, bez regulacji ustawowych, możliwe jest tylko w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, czyli stanu wyjątkowego a takowy stan nie został do dnia dzisiejszego wprowadzony.

Czy jest szansa na powrót do funkcjonowania klubów? To już powinni ocenić prawnicy. Mamy jednak nadzieję, że wiele klubów postanowi wznowić swoją działalność a zespoły będą mogły grać dla swoich fanów i cała branża muzyczna powróci do pracy.

fot. Patryk Wachowiec

Disco Polo

Radio FTB

Disco Polo

Disco Polo

Disco Polo

Back to top button


pobierz aplikację